Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

Hal Fonksiyonlarının Bazı Özelllikleri


Şekil 1 : Basınç ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak iç enerjinin değişimi.

Kimyasal maddelerin ve reaksiyonların özelliklerini tanımlayabilmek için, bu özelliklerin birbirleri ile ilişkilerini tanımlayabilmemiz gerekir. İç enerji açısından bu bağımlılığı U=f(T,P) şeklinde gösterebiliriz.

\rm \Big( {\partial U \over \partial T}\Big)_P \; ve \; \Big( {\partial U \over \partial P}\Big)_T

olarak gösterebiliriz. İç enerji için toplam difransiyel

\rm dU = \Big( {\partial U \over \partial T}\Big)_P dT + \Big( {\partial U \over \partial P}\Big)_T dP

yazılabilir. İç enerji değişimi genellikle sıcaklık ve hacmin bir fonksiyonu olarak,

\rm dU = \Big( {\partial U \over \partial T}\Big)_V dT + \Big( {\partial U \over \partial V}\Big)_T dV

Şeklinde, entalpi ise sıcaklık ve basıncın fonksiyonu

\rm dH = \Big( {\partial H \over \partial T}\Big)_P dT + \Big( {\partial H \over \partial P}\Big)_T dP

olarak ele alınır.

Kısmi türevleri içeren eşitlikler için genelde dört yardımcı noktaya dikkat etmek gerekir.

 1. \rm \Big( {\partial U \over \partial T}\Big)_V ve \rm \Big( {\partial U \over \partial V}\Big)_T kısmi türevleri T ve V nin fonksiyonu olduklarından

  \rm \Big[ { \partial \over \partial V} \Big( { \partial U \over \partial T} \Big)_V \Big]_T = { \partial ^2 U \over \partial V \partial T} = { \partial ^2 U \over \partial T \partial V } = \Big[ { \partial \over \partial T} \Big( { \partial U \over \partial V} \Big)_T \Big]_V
 2. yazılabilir.

 3. Süreçler için fonksiyon sabit kalıyorsa, örneğin dU=0 ise;

  \rm dU = \Big( { \partial U \over \partial T } \Big)_V dT + \Big( { \partial U \over \partial V } \Big)_T dV = 0

  yazabiliriz. Bu eşitlik kısmi türev kurallarına göre yeniden düzenlenirse;

  \rm \Big( {\partial V \over \partial T} \Big)_U = - { ( \partial U / \partial T)_V \over ( \partial U / \partial V)_T } \; veya \; \Big( {\partial T \over \partial V} \Big)_U = - { ( \partial U / \partial V)_T \over ( \partial U / \partial T)_V }

  yazılabilir.

 4. Eğer bir türev toplam difransiyellerden oluşuyorsa, örneğin ;

  \rm dU = \Big( {\partial U \over \partial T}\Big)_V dT + \Big( {\partial U \over \partial V}\Big)_T dV

  eşitliği için dT veya dV ye bölünerek

  \rm { \partial U \over \partial T } = \Big( { \partial U \over \partial V } \Big)_T { \partial U \over \partial T } + \Big( { \partial U \over \partial T } \Big)_V \; veya \; { \partial U \over \partial V } = \Big( { \partial U \over \partial T } \Big)_V { \partial U \over \partial V } + \Big( { \partial U \over \partial V } \Big)_T

  eşitlikleri yazılabilir.

 5. Aynı değişkenlerin sabit tutulduğu türevler ve kısmi türevler, kesirler halinde kullanılabilir. Örneğin \rm {dV \over dP} için;

  \rm { dV \over dP } = { dV \over dU }{ dU \over dP }

  Benzer şekildeki kısmi türev işlemi için;

  \rm \Big( { \partial V \over \partial P } \Big)_T = \Big( { \partial V \over \partial U } \Big)_T \Big( { \partial U \over \partial P } \Big)_T

  yazılabilir.

 6. Bunlara benzer eşitlikler ideal gazların davranışlarını açıklamak için kullanılır.

   


 

Kaynaklar