Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

Buharlaşma Isısının Sıcaklığa Bağımlılığı

Sıcaklıkla \rm \Delta H 'ın değişimi, bir sıvı, bir katının buharı ile dengede olması durumuna da uygulanabilir. Bu durum için \rm \Delta H buharlaşma ısısı olarak adlandırılır.

Bazı sıvılar için buharlaşma ısısının sıcaklıkla değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buharlaşma ısısı artan sıcaklık ile azalır. Kritik noktada sıfır değerine ulaşır. Bu sıcaklıkta sıvı ve buhar birbirine benzer.

Buharlaşma ısısı için ;

\rm \Delta H_{(buharlaşma)}= \Delta H_{(buhar)}- \Delta H_{(sıvı)}

\rm \Delta H_{(buhar)} \; ve \; \Delta H_{(sıvı)} sırası ile aynı sıcaklıkta buhar ve suyun oluşum entalpileridir. Eğer oluşum entalpileri 1.0 atm. ve 298 K için ise standart oluşum entalpileridir.

Buharlaşma entalpisi, buharlaşma sıcaklığı ile değişiklik gösterir. Bazı maddelerin buharlaşa entalpilerinin sıcaklığa bağımlılığı Tablo 1 de gösterilmiştir.

Buharlaşma ısısı artan sıcaklık ile azalır. Kritik noktada sıfır değerine ulaşır. Bu sıcaklıkta sıvı ve buhar birbirine benzer.

Tablo 1 : Farklı sıcaklıklarda bazı sıvıların buharlaşma entalpilerinin kJ mol-1 değişimi.
t / oC \rm H_2O \rm C_2H_5OH \rm (C_2H_5)_2O \rm CCl_4
0 44.8 42.4 28.8 33.5
25 44.01
40 43.2 41.5 25.7
80 41.6 39.2 22.3 29.8
100 40.67
120 39.7 35.1 18.9 27.2
160 37.4 30.0 13.6 24.6
200 34.8 22.1 21.1
240 7.4 16.5
250 30.7
280 6.7
300 24.9
350 15.7


 

Kaynaklar