Anonim FTP

FTP için bağlanılacak sunucuda geçerli kullanıcı adı ve parola bilgilerine ihtiyaç vardır. Bazı durumlarda sunucu herkese açık bir program arşiv merkezi olabilir. Bu tip bir sunucudan herkesin kolayca erişip dosya almasını sağlamak için tek tip kullanıcı tanımlanabilir. Bu kulllanıcının kullanıcı adı anonymous dır. Parola olarak ta kullanıcının e-mail adresi istenir. e-mail adresleri sunucunun sistem yöneticisine bağlanan kişilerin servis sağlayıcıları hakkkında bilgi verir.

 

Taner Tanrısever
28.02.2003