Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Soru Üretmek İçin Yandaki Kutuya 11 Rakamdan Oluşan Rastgele Bir Sayı Girmelisiniz.
Size Sorulan Soruların Cevap Anahtarına Ulaşmak İçin TCKimlik Numaranızı Girmelisiniz. KİM1213 GENEL KİMYA II BÜTÜNLEME ÖDEV SORULARI  Bu alanda Genel Kimya II dersinin bütünleme sınavınız olarak ödevleriniz aşağıda verilmiştir.
1. Sorular size özeldir.
2. Ekte verilen dosyaya size özel hazırlanmış soruları ilgili yere yazınız. Yanıtınızı da sorunun altına veriniz.
3. Dosyayı pdf formatında kaydediniz. Not : pdf dışındaki dosyalar kabul edilmeyecektir.
4. Dosya adını GK_II_Butunleme_OgrenciNo.pdf olarak değiştiriniz. Örneğin GK_II_Butunleme_201910105001.pdf şeklinde dosya adını değiştiriniz.
5.Hazırladığınız ödevi En geç 16 Temmuz 2020 Pazar Saat 23:59 tarihine kadar hem
taner@balikesir.edu.tr
adresine eposta olarak göndermeniz hem de
https://uzaktanegitim.balikesir.edu.tr/
adresine yüklemeniz gerekmektedir.
Soruların Yapıştırılacağı Şablonu İndirmek İçin Tıklayınız.


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
K İ M Y A    B Ö L Ü M Ü

KİM1202 Genel Kimya II Bütünleme Sınav Ödev SorularıSORU 1 : { N_2O_5 } konsantrasyonu 0.679 M olacak şekilde { CCl_4} içinde çözünmüştür. { \text N_2O_5} ;

{ \quad N_2O_5 \quad \rightarrow \quad N_2O_4 \quad + \quad {1 \over 2 }{O_2}_{(g)} }

reaksiyon denklemine göre bozunmaktadır. 45 ^oC deki reaksiyonun hız sabiti { 6.2 \times 10^{-4} \quad \text s^{-1}} olduğuna göre;
(a) { N_2O_5} nun konsantrasyonu 0.014 M olana kadar geçecek süreyi hesaplayınız.
(b) Zamana karşı { N_2O_5} konsantrasyonu değişim grafiğini çiziniz
(c) { N_2O_5} konsantrasyonunun 0.34, 0.17, 0.085 ve 0.042 M a inmesi için gereken reaksiyon sürelerini hesaplayınız. karşılaştırınız.
(d) hız sabitinin birimi s^{-1} yerine { \text L \quad \text mol^{-1} \quad \text s^{-1}} olsaydı (a), (b) ve (c) şıklarına vereceğiniz yanıtlar nasıl değişirdi?

YANIT 1 :

(a) Reaksiyon hız sabitinin biriminden reaksiyonun birinci mertebe bir reaksiyon olduğu anlaşılıyor.

\text {ln} { [N_2O_5]_o \over [N_2O_5]} = k_1 t
eşitliğinden gereken zaman hesaplanabilir.
\text {ln} { ( 0.679 \quad M) \over ( 0.014 \quad M ) } = ( 6.2 \times 10^{-4} \quad \text s^{-1} ) \text t
\text t = 6261 \quad s.

(b) zamana karşı N_2O_5 değişim grafiğinin çizimi öğrenciye bırakılmıştır. (Örnek Veri İçin Aşağıda Gösterilmiştir.)

(c) Çizilen grafikten yaklaşık
0.679 M den 0.34 M düşmesi için gereken zaman; 1116 \quad s.
0.679 M den 0.17 M düşmesi için gereken zaman; 2234 \quad s.
0.679 M den 0.085 M düşmesi için gereken zaman; 3352 \quad s.
0.679 M den 0.042 M düşmesi için gereken zaman; 4489 \quad s.
olarak bulunacaktır. Birinci mertebe tepkime için ürünün yarıya düşme zamanlarının eşit olduğu grafikten görülecektir.

(d) hız sabitinin birimi s^{-1} yerine { \text L \quad \text mol^{-1} \quad \text s^{-1}} olsaydı. hız sabitinin biriminden reaksiyonun birini mertebe değil 2. mertebe olduğu anlaşılacaktı. Böylece reaksiyonu izlemek için kullanacağımız eşitlik

\text {ln} { [N_2O_5]_o \over [N_2O_5]} = k_1 t
yerine
{ 1 \over [N_2O_5]} - { 1 \over [N_2O_5]_o}= k_2 t
eşitliği olacaktı. Aynı büyüklükteki hız sabiti için 2. mertebe için geçmesi gereken zaman
{ 1 \over 0.014 \quad M } - { 1 \over 0.679 \quad M }= ( 6.2 \times 10^{-4} \quad L \quad {mol}^{-1} \quad s^{-1} ) \text t
\text t = 112832 \quad s.
olarak hesaplanacaktı.

(b) de olduğu gibi zamana karşı N_2O_5 değişim grafiğinin çizimi öğrenciye bırakılmıştır.

(c) de olduğu gibi çizilen grafikten yararlanılarak (Örnek Veri İçin Aşağıda Gösterilmiştir.) Çizilen grafikten yaklaşık
0.679 M den 0.34 M düşmesi için gereken zaman; 2368 \quad s.
0.679 M den 0.17 M düşmesi için gereken zaman; 7112 \quad s.
0.679 M den 0.085 M düşmesi için gereken zaman; 16600 \quad s.
0.679 M den 0.042 M düşmesi için gereken zaman; 36027 \quad s.
olarak bulunacaktır. Buradan da açıkça zaman ilerledikçe konsantrasyonun yarıya düşmesi için daha uzun sürelere ihtiyaç olduğu görülecektir.

      

SORU 2 : CH_4, C_2H_6, C_3H_8 ve C_4H_{10} gazlarının ısı kapasitelerini bularak, bu gazların 1.0 mollerinin sıcaklığını 10 \quad ^o \text C den 50 \quad ^o \text C çıkartmak için ne kadar ısı verilmesi gerektiğini hesaplayınız. Bu farklılıklarının nedenini araştırarak açıklayınız.

YANIT 2 :

CH_4, C_2H_6, C_3H_8 ve C_4H_{10} moleküllerinin örneğin sabit basınçtaki ısı kapasiteleri tablolardan sırası ile 35.69 \quad J \quad K^{-1} \quad mol^{-1}, 52.49 \quad J \quad K^{-1} \quad mol^{-1}, 73.60 \quad J \quad K^{-1} \quad mol^{-1} ve 98.49 \quad J \quad K^{-1} \quad mol^{-1} olarak bulunabilir ( Veriler ).

Bir maddenin T_1 sıcaklığından T_2 sıcaklığına çıkartabilmek için verilmesi gereken ısı q ;

q = \int_{T_1}^{T_2} nC_p dT
q = nC_p (T_2 - T_1)
q = nC_p \Delta T
eşitliğinden hesaplanabilir. Herbir gaz için sıcaklık değişimi 50 K olduğudan sırası ile 1.0 er mol gazın verilmesi gereken ısı miktarları
q_{(CH_4)} = (1.0 \quad \text {mol} )(35.69 \quad J. \quad K^{-1} \quad mol^{-1}) (50 \quad K) = 1784.5 \quad J.
q_{(C_2H_6)} = (1.0 \quad \text {mol} )(52.49 \quad J. \quad K^{-1} \quad mol^{-1}) (50 \quad K) = 2624.5 \quad J.
q_{(C_3H_8)} = (1.0 \quad \text {mol} )(73.60 \quad J. \quad K^{-1} \quad mol^{-1}) (50 \quad K) = 3680 \quad J.
q_{(C_4H_10)} = (1.0 \quad \text {mol} )(98.49 \quad J. \quad K^{-1} \quad mol^{-1}) (50 \quad K) = 4924.5 \quad J.
olarak hesaplanabilir. Her dört gaz içinde öteleme kinetik enerjisi için verilen enerji aynı olsa da, dönme ve özellikle titreşim hareketlerinin katkıları için verilen enerji farklılığa neden olacaktır. Ayrıntılar öğrenciye bırakılmıştır.

SORU 3 : Yandaki şekilde görüldüğü gibi 25 ^oC de 0.914 mol N_2O_4 ile 0.069 mol NO_2 1.14 L. hacminde 1. kapta denge halinde bulunmaktadır. 1. ve 2. kap arasında bulunan musluk açılarak gazın hacmi 2.85 L. olan 2. kaba da yayılması sağlanıyor. Sıcaklık değişmediğini ve kaplar arasındaki borunun hacmini de ihmal ederek yeni denge kurulduğunda herbir gazın mol sayısının ne kadar olacağını hesaplayınız.

YANIT 3 :

Sistem ilk durumda denge halinde bulunduğundan reaksiyon denklemini yazdıktan sonra denge sabitinin büyüklüğünü hesaplayalım.

N_2O_4 \quad \rightleftharpoons \quad 2NO_2
K_c = { [NO_2]^2\over [N_2O_4]}
K_c = { \Big( { n_{NO_2} \over V_1 } \Big)^2 \over {n_{N_2O_4} \over V_1} }
K_c = { \Big( { (0.069 \quad \text {mol} ) \over (1.14 \quad \text L ) } \Big)^2 \over { ( 0.914 \quad \text {mol} ) \over (1.14 \quad \text L ) } } = 0.00456927

musluk açıldığında gazların yayılacağı toplam hacim 1.14 L. + 2.85 L. = 3.99 L.olacaktır. Sıcaklık değişmediğinden denge sabiti de değişmeyecektir. Le Chatelier Presibine göre toplam gaz basıncı azalacağından sistem bunu tolere edecek şekilde hareket edecektir. Ürünün stokiyometrik katsayısı reaktifin stokiyometrik katsayısından büyük olduğundan bu ürünün oluşumu ile başarılabilir. Bu nedenle \alpha \quad N_2O_4 mol kadar reaktif parçalanırsa 2 \alpha \quad NO_2 mol ürün oluşacaktır. Son denklem bu duruma göre düzenlenerek \alpha hesaplanabilir.

K_c = { \Big( { (0.069 \quad + \quad 2 \alpha \quad \text {mol} ) \over (3.99 \quad \text L ) } \Big)^2 \over { ( 0.914 \quad - \quad \alpha \quad \text {mol} ) \over (3.99 \quad \text L ) } } = 0.00456927

Yukarıdaki denklem çözülürse

\alpha = 0.0807976
mol olarak hesaplanabilir. Bu durumda ;
n_{N_2O_4} = 0.833 \quad \text {mol}
n_{NO_2} = 0.231 \quad \text {mol}
olarak hesaplanabilir.

SORU 4 :

(a) Konsantrasyonu 0.31 M olan HCl, konsantrasyonu 0.61 M olan NaOH ile titre ediliyorsa
(a) pH = 1.00,
(b) pH = 2.00,
(c) pH = 3.00,
(d) pH = 4.00,
(e) pH = 5.00,
(f) pH = 6.00,
(g) pH = 7.00,
(h) pH = 8.00,
(i) pH = 9.00,
(j) pH = 10
olması için ne kadar NaOH eklenmesi gerektiğini hesaplayınız.

YANIT 4 :

NaOH \quad + \quad HCl \quad \rightarrow \quad NaCl \quad +\quad H_2O
NaOH ile HCl birbiri yukarıdaki denkleme göre 1:1 oranında tepkimeye girerler. Çözeltiye kaç mol NaOH eklenirse aynı miktar HCl tükenir. Çözeltide kalan HCl mol sayısı n_{HCl};
n_{HCl} = n_{HCl}^o - n_{NaOH}
eşitliğinden hesaplanabilir. Burada n_{HCl}^o ; titre edilen çözeltideki HCl in başlangıçtaki mol sayısı, n_{NaOH}; çözeltiye eklenen NaOH'in toplam mol sayısıdır. Eklenen mol sayısı konsantrasyon ve hacime bağlı olarak
M_{HCl} \times V_{toplam} = M_{HCl}^o \times V_{HCl} - M_{NaOH} \times V_{NaOH}
şeklinde yazılabilir. Burada V_{HCl}; erlende titre edilen asit hacmi, V_{NaOH}; büreten erlene eklenen baz hacmi ve V_{toplam}= V_{HCl}+V_{NaOH} çözeltinin toplam hacmidir. Titrasyon sırasındaki HCl konsantrasyonu
M_{HCl} = { M_{HCl}^o \times V_{HCl} - M_{NaOH} \times V_{NaOH} \over V_{toplam} }
olarak elde edilebilir. HCl asit kuvvetli asit olduğundan kalan asit konsantrasyonu H^+ konsatrasyonuna eşittir. Çözeltide asit bulunduğu sürece çözeltinin pH değeri
\text {pH = -log} M_{H^+} = \text {= -log} M_{HCl}
\text {pH = -log }{ M_{HCl}^o \times V_{HCl} - M_{NaOH} \times V_{NaOH} \over V_{toplam} }
olarak elde edilebilir.
100 mL HCl çözeltisinin titre edildiğini varsayalım.
(a) pH = 1 İçin;
\text {1.0 = -log }{ (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
0.1 = { (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
V_{NaOH}= 29.577 \quad mL.

(b) pH = 2 İçin;
\text {2.0 = -log }{ (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
0.01 = { (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
V_{NaOH}= 48.387 \quad mL.

(c) pH = 3 İçin;
\text {3.0 = -log }{ (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
0.001 = { (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
V_{NaOH}= 50.573 \quad mL.

(d) pH = 4 İçin;
\text {4.0 = -log }{ (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
1.0 \times 10^{-4} = { (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
V_{NaOH}= 50.795 \quad mL.

(e) pH = 5 İçin;
\text {5.0 = -log }{ (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
1.0 \times 10^{-5} = { (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
V_{NaOH}= 50.817 \quad mL.

(f) pH = 6 İçin;
\text {6.0 = -log }{ (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
1.0 \times 10^{-6} = { (0.31 \quad M ) \times (100 \quad mL.) - (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH} \over {(100 \quad mL ) + (V_{NaOH})} }
V_{NaOH}= 50.819 \quad mL.

(g) pH = 7 İçin;
Asit bazı tam olarak nötralleştirecektir. Tam nötralleşme noktasında eklenen bazın mol sayısı, asidin mol sayısına eşit olacağından
M_{HCl}^o \times V_{HCl} = M_{NaOH} \times V_{NaOH}
V_{NaOH} = {{M_{HCl}^o \times V_{HCl}} \over M_{NaOH}}
V_{NaOH} = {{ (0.31 \quad M.) \times (100 \quad mL.)} \over (0.61 \quad M.)}
V_{NaOH} = 50.82 \quad mL.

HCl, NaOH ile nötralleştirildikten sonra NaCl çözeltisi (tuzlu su) oluşmuştur. Eklenen baz yalnızca bu çözelti ile seyreltilmiş olur. Bazın seyrelmesi için ise eşitliği kullanılabilir.
M_{NaOH} \times V_{toplam} = M_{NaOH}(büret) \times V_{büret}
M_{NaOH} = { {M_{NaOH}(büret) \times V_{büret}} \over V_{toplam} }
Buradaki V_{toplam}; asit tam olarak nötralleştiğindeki çözelti miktarı ve bürettten nötralleşme sonrası eklenen baz miktarıdır. Eşitlik bu nedenle
M_{NaOH} = { {M_{NaOH}(büret) \times V_{NaOH}(büret}) \over V_{NaCl çözeltisi} + V_{NaOH}(büret) }
NaOH kuvvetli baz olduğundan bazın konsantrasyonu ortamdaki OH^- konsantrasyonuna eşit olacaktır.
pOH= -log(OH^-) = -log M_{NaOH}
olarak yazılabilir.
pOH = - log { {M_{NaOH}(büret) \times V_{NaOH}(büret}) \over V_{NaCl çözeltisi} + V_{NaOH}(büret) }
Çözeltinin 25 ^oC deki pOH değeri ile pH arasında pOH = 14 - pH eşitliği bulunduğundan;
(g) pH = 8 İçin;
pOH = 14-8 = 6
6 = - log { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + \quad 100 \quad mL.) + V_{NaOH}(büret) }
1.0 \times 10^{-6} = { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + 100 \quad mL.) + V_{NaOH}(büret) }
V_{NaOH}(büret) = 0.00025 \quad mL.
(h) pH = 9 İçin;
pOH = 14-9 = 5
5 = - log { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + 100 \quad mL. ) + V_{NaOH}(büret) }
1.0 \times 10^{-5} = { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + \quad 100 \quad mL.) + V_{NaOH}(büret) }
V_{NaOH}(büret) = 0.00247 \quad mL.
(i) pH = 10 İçin;
pOH = 14-10 = 4
5 = - log { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + \quad 100 \quad mL. ) + V_{NaOH}(büret) }
1.0 \times 10^{-4} = { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + \quad 100 \quad mL. ) + V_{NaOH}(büret) }
V_{NaOH}(büret) = 0.025 \quad mL.
(j) pH = 11 İçin;
pOH = 14-11 = 3
5 = - log { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + \quad 100 \quad mL. ) + V_{NaOH}(büret) }
1.0 \times 10^{-3} = { { (0.61 \quad M.) \times V_{NaOH}(büret}) \over (50.82 \quad mL. \quad + \quad 100 \quad mL.) + V_{NaOH}(büret) }
V_{NaOH}(büret) = 0.247 \quad mL.