Z Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-Zeeman effect      : Zeeman etkisi
-zeolite                 : zeolit (doğal sodyum alüminyum silikat)
-zero                    : sıfır
-zero adjustment   : sıfır ayarı
-zero gap              :   sıfır aralığı
-zero point energy : sıfır noktası enerjisi
-Ziegler catalyst     : Ziegler katalizörü
-zinc                     : çinko (Zn)
-zirconium             : zirkonyum (Zr)
-zone                    : bölge, mıntıka
-zone refining        : bölgesel arıtma
-zwitterion             : ikiz iyon