Y Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-yeast                 : maya
-yield                  : verim, randıman
-Young’s modulus : Young modülü (malzemenin esnekliğinin ölçüsü)
-ytterbium            : iterbiyum (Yb)
-yttrium               :itriyum (Y)