X Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-x-axis              : x-ekseni
-xenon              :ksenon
-x-ray               :   x-ışını
-x-ray difraction : x-ışını kırınımı
-X-Y recorder     : X-Y yazıcısı
-xylene             : ksilen (dimetil benzen)