W Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-wagging vibration       : dalgalanma titreşimi
-warehouse                 : ambar
-warning                     : uyarı, ikaz
-waste                       : atık
-waste control             : atık denetimi
-waste water               : atık su
-water                        : su
-water bath                 : su banyosu
-water gas (blue gas)   : su gazı
-water glass                : su camı
-water pollution           : su kirliliği
-weight                      : ağırlık
-weld                         : kaynak
-welding                     : kaynak yapma
-welding machine        : kaynak makinesi
-wet gas                    : yaş gaz
-wetting agent            : ıslatıcı madde
-Wheatstone bridge     : Wheatstone köprüsü
-whiskers                   : kristal flaman
-whiskey                    : viski
-whitener                   : beyazlatıcı (kağıt endüstrisinde)
-whole                       : bütün
-wine                         : şarap
-winterize                   : karlama (yağların dondurulması işlemi)
-wire                          : tel 
-wood                        : tahta, odun
-wood alcohol             : odun alkolü, metanol
-wood spirit                : odun ruhu, metanol
-wooden                     : ahşap
-wool                         : yün