V Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-vacuum                   : uzay boşluğu, boşay
-valence                    :      değerlik, bağdeğer
-valence-bond theory : değerlik bağı kuramı
-valence shell             : değerlik kabuğu
-validity                     : geçerlilik
-vaporization             : buharlaşma
-vapour                    : buhar
-vapour curve            : buhar eğrisi
-viscosity                  : viskozite,akmazlık, ağdalık
-visible light               : görünür ışık
-visible region            : görünür bölge
-vitreous enamel        : camsı sır
-vitrification               : camsılaştırma
-voids                      : boşluklar(toz metalürjisi)
-volatile                    : uçucu
-volatility                  : uçuculuk
-voltage                    : gerilim
-voltaic cell                : galvanik pil
-volume                    : hacim, oylum
-volumetric flask        : ölçülü balon, balonjoje
-volumetric analysis    : hacimsel çözümleme
-vulcanization            : kükürtle sertleştirme