U Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-ultraviolet                : morötesi
-uncertainity-principle : belirsizlik ilkesi
-unit                         :birim
-unit cell                    : birim hücre
-unit operation           : temel işlemler
-unit operator            : birim işlemci
-universe                  : evren, kainat
-unsaturated             : doygun olmayan, doymamış
-unstable                  : kararsız