Polimer Kimyası Çoktan Seçmeli Testi

1. Emülsiyon polimerizasyonundaki ürünle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) emülgatör monomerin sudaki çözünürlüğünü azaltır.
emülgatörün asıl görevi polimerizasyonu sürdürmektir.