Polimer Kimyası Çoktan Seçmeli Testi

1. Polimerlerin en küçük yapı birimlerine ne ad verilir?

kompozit B) polimer ) monomer