T Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-table                       : çizelge
-tablet                      :hap
-temporary hardness : geçici sertlik
-tendency                : eğilim, temayül
-tension                   : gerilim 
-terminal                  : atom uç atom
-ternary                   : üçlü
-ternary compound   : üçlü bileşik
-thinner                   : inceltici
-thorium                  : toryum ( Th)
-threshold                : eşik
-threshold-energy     : eşik enerjisi
-toxic                       : toksik, zehirli
-toxicity                    : toksisite, zehirlilik
-toxin                       : toksin, zehir, ağu
-trace element           : eser element
-tracer element          : izleyici element
-transition                 : geçiş
-transition element     : geçiş elementleri
-transition probability  : geçiş ihtimaliyeti
-transition time           : geçiş süresi
-translational motion   : ötelenme hareketi
-translucent               : yarısaydam
-trial and error           : deneme-yanılma
-tupe                        : tüp