R Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-radiation                      :ışıma
-radical                         :kök
-radio theraphy              :ışın tedavisi
-radius                          :yarıçap
-random                        :rasgele
-random process            :rasgele süreç
-randomness                 :rasgelelik
-range                          :aralık
-rare earth metals          :nadir toprak metalleri
-rate                             :hız
-rate constant                :hız sabiti
-raw material                 :hammadde
-ray                              :ışın
-reactant                       :tepken, reaktant
-reflection operation        :yansıma işlemi
-reflux                           :geriakım, geridöndürme
-refraction                     :kırılma
-refraction point             :kırılma indisi
-relative                        :bağıl, göreli
-relative density             :bağıl yoğunluk
-relative humidity           :bağıl nem
-reversibility                  :tersinirlik
-reversible                     :tersinir
-rubber                         :lastik
-rubber                         :kauçuk
-rubber cloth                 :muşamba
-ruby                            :yakut
-rust                            :pas