J Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-jade      :yeşim

-juice      :özsu, usare