İ Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-identity                           :özdeşlik
-identity operation             :özdeşlik işlemi
-ignition                           :ateşleme
-ignition point                   :ateşleme noktası
-illuminant                        :aydınlatıcı
-illumination                     :aydınlatma
-image                             :görüntü, imge
-inactive                           :etkisiz
-incandestence                  :akkor
-incendiary                        :yakıcı
-inclusion compound           :kuşatan bileşik
-incompressibility               :sıkıştırılamazlık
-incompressible volume      :sıkıştırılmaz hacim
-infinite                            :sonsuz
-infinitesimal                    :sonsuz küçük
-inflammable                    :tutuşan, alev alan
-influence                         :tesir
-information                      :bilgi, malumat
-infrared                           :kızılaltı, kızılötesi 
-interface                         :arayüz
-interfacial tension            :yüzeylerarası gerilim
-interference                    :girişim
-interferometer                 :girişimölçer, interferometre
-intermediate                   :araürün
-intermolecular attraction   :moleküllerarası çekim
-internal conversion           :iç dönüşüm
-ion                                 :iyon, yükün
-ionic                              :iyonik, yükünsel
-ionic strength                  :iyon şiddeti
-ionization                       :iyonlaşma
-ionized                          :atom iyonlaşmış atom
-isomer                           :izomer, eşiz
-isomerization                 :izomerizasyon, eşizlenme
-isotherm                        :izoterm, eşsıcaklık eğrisi
-isotope                          :izotop, yerdeş
-isotropic                        :eşyönlü