H Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-half-life                       :yarıömür
-hammered iron             :dövme demir
-hard acid                     :sert asit
-hard water                   :sert su
-hardness                     :sertlik
-hardware                     :donanım
-harmony                      :ahenk
-heat                           :ısı
-heater                         :ısıtıcı
-heavy metals               :ağır metaller
-humidity                      :nem, nemlilik
-Hückel approximation    :Hückel yaklaşımı
-hybrid                         :melez
-hydration                     : hidrasyon, susarılım 
-hydrogen burning          :hidrojen yanması
-hydrolysis                    :hidroliz, suylakesim
-hydrophile                   :hidrofil, susever 
-hygiene                       : sağlık bilgisi, hijyen
-hygrometer                  :nemölçer
-hygroscopic                  :nem çekici
-hypefine structure         :ince yapı
-hypotetical                   :varsayımsal, farazi
-hypothesis                   :varsayım, faraziye