G Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-gamma                 :gama
-gap                      :aralık
-gasoline                :benzin
-lassy                    :camsı
-glase                    :sır
-glazing                 :sırlama (seramik)
-glue                     :tutkal, zamk 
-goggles                :koruyucu gözlük
-gold                     :altın (Au)
-grade                   :cins; sınıf
-grafting                :aşılama (polimer)
-grain                    :zerre, tane
-granul                  :zerrecik,tanecik
-graphic                 :grafik
-graudated cylinder :mezür, ölçü kabı
-gravity                 :yerçekimi
-grease                 :makine yağı
-greenhouse          :sera, limonluk
-greenhouse effect  :sera etkisi
-ground state         :temel hal
-group                   :grup
-grow                    :büyüme
-guest                   :konak
-guide                   :kılavuz
-gypsum                :alçıtaşı
-gyromagnetic ratio :dönermıknatıslık oranı
-gyroscope             : jiroskop