E Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-eclipsed                  :çakışık
-effect                     :etki, tesir
-effusion                  :efüzyon, sızınım 
-eigenfunction          :özfonksiyon
-electrolytic solution  :elektrolit çözeltisi
-electromagnetism    :elektromanyetizm, kıvılmıknatıslık
-elementary particles :temel tanecikler
-elimination             :ayrılma
-equilibrium             :denge
-equivalence point    :eşdeğerlik noktası
-equivalent              :eşdeğer
-evaporation            :buharlaştırma
-excited state          :uyarılmış hal
-exclusion principle   :dışarlama ilkesi
-extinction coefficient :sönümleme katsayısı
-extract                    :özüt, ekstrat
-extraction               :özütleme, ekstraksiyon

-extreme                 :aşırı