D  Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-decay(nuclear)              :bozunma
-decomposition              :bozunma
-deconstruction              :yapıbozum
-dedection                    :limit tayin sınırı
-detergent                    :deterjan, ağartıcı
-dew point                    :çiğlenme noktası
-dextrorotatory              :sağa çeviren
-diagram                       :diyagram, çizge
-dilute                          :seyreltik
-dimension                    :boyut
-double bond                 :çift bağ
-double-figure               :çift rakam
-doublet                       :ikili
-dye                            :kumaş boyası

-dyestaff                      :boya eczası