A Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-absolute temperature :mutlak sicaklik
-absolute zero            : mutlak sifir
-absorbent                 : sogurucu, sogurgan
-absorbtion                : sogurma
-absorbtion gasoline    : sogurma benzini
-absorbtion oi           l : sogurma yagi
-absorbtion plant        : sogurma ünitesi
-abstract                    : özet
-abstract                    : of article makale özeti
-abstract                    : soyut
-abstraction                :soyutlama  
-accelerator                : hizlandirici
-actinium                    : aktinyum(Ac)
-actinoid                    :aktinitler
-activated                  : aktiflesmis
-activated coal            : aktif kömür
-activation energy       : aktiflesme enerjisi
-activator                   : aktiflestirici
-active                       : aktif
-adhesion                   : yapisma
-adhesive                   :yapistirici, yapiskan
-aerobic                     : aerobik, havada yasayan
-aerogel                     : köpük (gazin kati veya sivi içindeki dagilimi)
-aggregation              : agregasyon, yigisim (çözelti içindeki parçaciklarin küme olusturmasi)
-agitator                    : karistirici
-alloy                         : alasim
-alloy steel                 : alasimli çelik
-amorphous               : amorf, biçimsiz
-amorphous solid        : amorf kati
-anticoagulant            : pihtiönler
-antifoam agent          : köpük giderici
-atomic energy           : atom enerjisi
-atomic fact                : atom olgusu
-atomic mass unit       : atomik kütle birimi
-atomic number          : atom numarasi
-atomic structure        : atom yapisi, ögecik yapisi
-atomic theory            :atom kurami
-atomic units              : atom birimleri, ögeciksel birimler
-atomic volume           : atom hacmi
-atomic weigth            : atom agirligi
-atomization               : atomlastirma, ögeciklesme
-attraction                  : çekim