L Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-laboratory                :laboratuvar
-lacquer                    :doğal vernik
-lame                       :lam
-lamelle                    :lamel
-lattice                     :örgü
-lattice points            :örgü noktaları
-layer                       :tabaka, katman
-leaching                  :yıkayarak uzaklaştırma
-lead                        :kurşun (Pb)
-lead poisoning         :kurşun zehirlenmesi
-leaving group           :ayrılan grup
-lenght                     :uzunluk
-lens                        :mercek
-level                       :düzey
-leveling effect          :düzeyleme etkisi
-levorotatory             :sola çeviren
-liquefaction              :sıvılaştırma 
-liquefy                     :sıvılaşma(k), sıvılaştırma(k)
-liquescent                :sıvılaşmış
-liqufier                    :sıvılaşma
-liquid                      :sıvı 
-liquid crystal            :sıvı kristal
-liquid fuel                :akaryakıt
-low pressure            :alçak basınç
-lubricant                 :yağlayıcı