Polimer Kimyası Cümle Tamamlama Testi

1. Kondensasyon polimerizasyonunda molekül ağırlığını denetlemek için .

2. Çözelti polimerizasyonunun en büyük dezavantajı dır.

3. Gaz fazı polimerizasyonu olarak başlatılır.

4. Isı etkisi ile şeklini değiştirmeden degrade olan polimerler olarak adlandırılır.

5. Polimerizasyon hızını sıfıra düşüren maddelere polimerizasyon hızını azaltan maddelere adı verilir.

6. Politetrafloroetilen bir polimer olmasına rağmen olarak davranır.

7. Dallanma katsayısı alfa nın değeri olduğunda polimerizasyonun jelleşme noktasına ulaşılması beklenir.

8. Geri dönüşümü en kolay olan polimer dir.

9. polimerizasyonunun mekanizması emülsiyon polimerizasyonuna ya da çökelme polimerizasyonunun mekanizmasına benzer.

10. radikalik polimerizasyonunda kullanılan suda çözünen başlatıcılara örnektir.