Polimer Kimyası Cümle Tamamlama Testi

1. Anyonik polimerizasyonda çözücü olarak kullanılabilir.

2. Stiren ve divinil benzen monomerlerinden üretilmiş polimer .

3. Makromolekül hipotezi tarafından ileri sürülmüştür.

4. Isı ile şeklini değiştiren polimere polimer denir.

5. Çapraz bağlar .

6. radikalik polimerizasyonun başlamasına neden olmaz.

7. Radikalik polimerizasyonda aktif merkez başına kullanılan başlatıcı sayısı olarak adlandırılır.

8. Kütle polimerizasyonunun en büyük dezavantajı .

9. Çözelti polimerizasyonunda elde edilen ürün .

10. II.Dünya savaşı sırasıda üretilen en önemli polimer dir.