Basit Bir PC-PC Ağında
Hangi Protokol Kullanılır?

Windows 9X and NT4 işletim sistemlerinde 3 ağ protokolü bulunur:The "IPX/SPX-protokolü" NOVELL-Netware sunucular ile kullanılmak üzere NOVELL tarafından geliştirilmiştir. Novell sunucuya Windows 9X makinalar tarafından ulaşılmak için kullanılabilir.

NetBEUI" was Microsoft Ağlarda kullanılmak üzere Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Protokol kurulduktan sonra herhangi bir ayara gerek yoktur.TCP/IP": Geniş ağlarda (WAN) kullanılmakm üzere geliştirilmiş protokoldür. IPX/SPX ve NetBEUI protokolleri ise yalnızca Local Ağlarda kullanılabilirler. TCP/IP kullanılarak dünyanın başka bir yerindeki sistemlerle iletişime geçilebilir. NetBEUI ile böyle bir şeyin yapılması imkansızdır.

TCP/IP ayarlarının yapılması daha komplekstir. Bu yapılandırmada IP adresleri, Ağ maskeleri, DNS, DHCP, WINS gibi ayarlara ihtiyaç vardır.