Repeaters, Hubs, Bridges
and Switches

Ağların büyütebilmek için sık repeater'lar 10base2 - Thin-Ethernet veya hublara 10/100baseT Twisted-Pair ihtiyaç duyulur. Bununla beraber ağ üzerinde kullanılabiliecek Repeater/Hub sayısı ile ilgili bazı sınırlar söz konusudur. Geniş Ağlar: 5-4-3 Kuralı

10base2 - Thin Ethernet (Coax):


10baseT - Twisted Pair (TP/UTP):


Bu tür ağ üzerindeki genişlemeler ve kablo uzatma çözümü yanısıra bazı problemlerde birlikte gelecektir.
(Aşağıdaki şekilde görsel olarak konu açıklanmıştır.)


Hublar ve Reapeaterlar basit cihazlardır. Portlardan birine ne gelirse, gelen sinyal güçlendirildikten sonra diğer tüm portlara gönderilir. Böylece herhangi bir iletim, ağ üzerindeki tüm kablo segmentlerine yayılır. Böylece; yalnızca bir ağ bağlantısı tüm ağ üzerinde yayılır.


Çoklu sistemler aynı zamanda iletişime geçmeyi denediklerinde sinyaller diğer sinyallerle çarpışır ve sonuçta bozulurlar ve anlaşılmaz sinyal haline gelirler. Ağda bu işe yaramaz sinyaller bulunur ve sistem raslantısal bir zamanda tekrar ağa sinyal gönderir. Sonuçta ağ yavaşlar.
(Aşağıdaki şekilde görsel olarak konu açıklanmıştır.)

Bu tip ağ konfigürasyonunu optimize etmek için bazı olanaklar vardır :


Bridge:
Ağların ilk günlerinde kullanılan cihazlardır. Aynı veya farklı segmentteki verilerin transferini MAC adresi temeline bağlı olarak ileten bir cihazdır.
Bu tip bridge'ler iki porta sahiptir ve büyük networkleri 2 alt ağa bölebilirler.

Switch:
Switch'lerde bridgeler gibi MAC adres temeline bağlı olarak çalışırlar. Fakat ikiden daha fazla portu kontrol altında tutabilirler. Portlardan birine bir veri geldiğinde, verinin hangi porta gönderileceğini belirlemek için MAC adreslerine bakıllır.
Böylece büyük bir ağda aynı anda pek çok verinin iletimi kontrol altında tutulabilir:

(Aşağıdaki şekilde görsel olarak konu açıklanmıştır)


Ağ trafiğinin akışına bakarak ağın yapısı dikkatli bir şekilde planlanmalı ve ayrıca planlanma sırasında ağ üzerindeki iş yükü dikkate alınmalıdır:

Tekli Sunuculu Yapı:

Bir hub'ı switch ile yer değiştirmek ağın optimize edilmesi için yeterli olmaya bilir. Örneğin bir huba bağlı sunucu için dar bağazda bir değişme olmaz.

Çok Sunuculu Yapı :

Eğer ağ trafiği daha çok çalışma grupları içerinde bulunuyor ve yalnızca çalışma grupları arasında düşük bir ağ trafiği söz konusuysa, Switch ağı optimize etmek için bir çözümdür.

100 Mbit Sunucu bağlantısı kullanılarak 10 Mbit lik ağın optimizasyonu :

Blackbox = Hub
Eğer Blackbox bir hub ise, (10/100 Mbit bir hub olsa bile) tüm ağın iş büyüklüğü 10 Mbit ile sınırlıdır. (Bunun nedeni tüm trafiğin tüm bağlı segmentlere verinin iletilmesinden kaynaklanır.)

Blackbox = Switch
Blackbox bir switch ise, bağlı olan her sistem sunucu ile 10 Mbit hızla iletişimde bulunabilir. (Bunun nedeni switch 10 Mbitlik segmentlerin herbirine veri göndermez. 100 Mbit ile bağlı olan sunucu en yüksek iş miktarı ile çalışır.)Ağdaki trafik (Gevezelik))
MAC adresleri IP ler (arp.dat)
DHCPD
Switch konfigürasyonları ve uzaktan erişim