Ağ Temelleri

Gerekli modüllerin kurulmasından sonra Windows 9X ağ ayarlarının yapılması çok karmaşık değildir:

Gerekli olan tanımlama/konfigürasyonlar aşağıda açıklanmıştır:

- Ethernet kartının kontrolü için sürücü yüklenmesi. Eğer işletim sistemi tarafından ethernet kartı doğru tanınmassa ağ yapılandırmasıda çalışmayacak veya hiç yapılandırılamayacaktır.

- Gerekli protokolün yüklenmesi : Sistemlerin birbirleri ile konuşabilmeleri için tüm sistemler üzerine aynı protokolün kurulması gerekir. Aksi taktirde sistemler birbirleri ile konuşamayacaklardır. Windows 9X üzerinde seçilebilecek protokoller, NetBEUI, IPX/SPX ve TCP/IP dir.

- İstemci modülü yüklenmesi : Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarda bulunan diskler üzerinde depolanmış verilere ulaşmak için bir yazılıma ihtiyaç olacaktır. Bu ihtiyacı karşılayacak modül İstemci modülüdür.

Bu üç modül tüm ağ için gereklidir. Bundan başka kurulması gereken son modül ise;

- Sunucu modülünün yüklenmesi (isteğe bağlı): Diskler üzerinde paylaştırılmak istenen veriler için istek geldiğinde bunları yanıtlayacak bir modüle ihtiyaç vardır. Bu modül Sunucu modülü olarak adlandırılabilir. Windows 9X ler üzerinde bu modül File and Printer Sharing olarak adlandırılır.

Modüller arasındaki bağlantı " Bindings" olarak adlandırılır (Yukarıdaki çizimde oklarla gösterilmiştir.). Bir sistem üzerindeki istemci modülünden diğer sistem üzerindeki sunucu modülüne ağ bağlantısı için tüm bu yol boyunca gerçekleşir.