Ethernet Tarihi
Çizim... 1976 da, Haziran ayında National Computer Konferansında, Dr. Robert M. Metcalfe tarafından etherneti sunmak için hazırlanmıştır.


Aynı yıl içinde INTEL 8080 geliştirdi. Hızı İnanılmazdı 4.77 MHz!!!