Ağ üzerinden Disklere Erişim

Bir ağ üzerindeki sistem üzerinde bulunan kaynaklara, yazıcı veya diskler üzerindeki verilere ulaşmak istediğimizi düşünelim.

Ağ üzerinde bulunan diğer bir sistemdeki disk üzerindeki verilere ulaşmak için, her iki sistem üzerinde yapılması gerekenleri inceleyeceğiz.
Sistem, diski üzerindeki verilere ulaşmak için diğer sistemlere izin vermelidir. = Ağ-Sunucusu:
Güvenlik nedeniyle, diğer makinaların veriye ulaşmasına izin verilmedikçe, veri ulaşılabilir olmamalıdır. Bu işlem "
Sharing (Paylaşım)" olarak adlandırılır.

Bir disk veya bir dizine erişime izin vermek istersek,
Sırasıyla yapılması gerekenler özetlenmiştir.Öncelikle diskin hangi parçası veya dizininin paylaşıma
açılacağına karar vermek gerekir. Bu nedenle paylaştırılmak
istenen yer tıklanarak seçilir.


Ardından Farenin sağ butonuna tıklayarak açılan İçerik Menüsünden
Sharing (Paylaşım) seçeneğini seçin.
Radyo butonlarının seçilmesi ile izinler verilir:

Share As : Default olarak paylaşım adı seçilen nesnenin adıdır. (Burada : dizinin adıdır), fakat istenilirse network üzerinde tanınacak yeni bir isim girilebilir.Ayrıca Okuma veya Okuma ve yazma yetkileri Access-Type ile belirlenebilir. Full (Tam) yetki verildiğinde erişen kişiler verileri okuyup silebilme yetkisine sahip demektir.

İkonu disk/Dizin de görüldüğünde bu kaynağa network üzerinden erişilebilir.Sistemin, diğer sistem üzerindeki bulunan veriye ulaşması = Ağ İstemcisi :

Windows 95 (ve NT4) sistemler genellikle ağ kaynaklarına "Network Neighborhood" dan erişirler:


Öncelikle, kullanılabilir kaynaklarını görmek için ağ üzerinde bir sistem seçilir. Daha sonra üzerine çift tıklanarak sistem açılır.Böylece paylaştırılmış kaynakların listesi (diskler, dizinler ve/veya yazıcılar) görülür.
Verileri görmek, ağ kaynaklarına ulaşmak için paylaştırılmış dizin veya disklere çift tıklanarak ulaşılır.

İzin verilmiş ağ kaynağına ulaşmak için, kaynağın Virtual Disk olarak tanımlanması": Kaynak istemci bilgisayarda bir hard disk gibi listelenir ve istemci bilgisayarda bir hard disk gibi kullanılabilir. Fakat bu disk gerçek bir disk değildir. Gerçekte verilere ağ üzerindeki diğer sistem üzerinde bulunan diskten ulaşılır.
Bu şekilde sanal olarak belirlenmiş sürücü (Ağ sürücüsü) "Map edilmiş Ağ sürücüsü" olarak adlandırılır.


İlk olarak ağ üzerinde bir sistem seçildiğinde tüm sistem map edilemez. (İçerik Menüsünde Map Network Drive kullanım dışıdır.)
Yalnızca disk kaynakları map edilebilir.
Ağdaki disk kaynaklarını seçtikten sonra, Sağ tıklayarak içerik menüsünden "Map Network Drive" seçilir.
Microsoft ağda yalnızca paylaştırılmış kaynaklar map edilebilir. Kaynakların altında yer alan kaynakların map edilemez. Bu yalnızca Novell sunucularda mümkündür.
Seçtiğiniz sürücü harfi, bu ağ sürücüsü için kullanılacaktır.
Eğer sistem yeniden başlatılırsa, sürücünün yeniden otomatik olarak map edilmesi için "Reconnect to Login" seçeneği aktif edilmelidir.

Yol : \\P120_home\cserve olarak tanımlanır..
Bu yöntem UNC olarak adlandırılır.: Universial Naming Convention.
İlk kısımdaki 2 ters slash ağ üzerindeki bilgisayarın adını gösterir. Bunu kaynağın adı izler. Ağ sürücüsüne bu durumda bir local disk gibi ulaşılabilir, Fakat özel bir sembolü ( ) vardır.

Sistem diski üzerinde Paylaştırılmış veri: Sistem üzerindeki Ağ sürücüsünden
erişilmiş veri: