En Küçük Kareler Yöntemine Göre f(x)=Ax+B fonksiyonu için A Değerinin Hesaplanması

S o r u - V e r i l e r
SX = SYdenel = SX2 = SXYdenel =  
Veri Sayısı :      
D a h a   F a z l a  B i l g i

En küçük kareler hesabı f(x)=Ax + B fonksiyonu için