| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Diatomik Molekülün Titreşim Frekansı

S o r u - V e r i l e r

HCl molekülünün bağ kuvvet sabiti N m-1 dir. Molekülün titreşim frekansını, dalgaboyunu ve dalga sayısını hesaplayınız.

H : akb.

Cl : akb.

dir.