| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Diatomik Molekülün Titreşim Frekansı

S o r u - V e r i l e r

14N2 molekülünün 14N2 molekülünün bağ kuvvet sabiti N m-1 dir. Molekülün titreşim frekansını, dalgaboyunu ve dalga sayısını hesaplayınız.

14N2 molekülünün : akb. dir.