| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Tek Boyutlu Kutudaki Tanecik

S o r u - V e r i l e r
x 10 kg kütleli bir parçacık x 10 cm genişliğindeki tek boyutlu bir kutuda bulunmaktadır. Planck sabitinin değerinin x 10 J. s. varsayarak ;

a. Sıfır noktası enerjisini hesaplayınız?

b. Kutudaki taneciğin enerji seviyesinden enerji seviyesine geçerken alacağı veya vereceği enerji büyüklüğünü hesaplayınız.

c. Kutudaki taneciğin enerji seviyesinin enerjisini ve eşlik eden Y değerlerinin L ile değişimini gösteriniz.

d. Kutudaki taneciğin enerji seviyesinin enerjisini ve eşlik eden Y2 değerlerinin L ile değişimini gösteriniz.