| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Einstein Eşitliğine Göre Bir Katının Isı Kapasitesinin Değişimi

S o r u - V e r i l e r
Titreşim Frekansı:
İlk Sıcaklık: K
Son Sıcaklık: K
Örnek Çözüm İçin Sıcaklık: K

Klasik fiziğe göre ısı kapasitesinin değeri 3R = 3(8.3144598 J mol-1K-1) = 24.9433794 J mol-1K-1 olmalıdır. Oysa Einstein Eşitliğine göre ısı kapasitesi sıcaklığın bir fonksiyonudur. sıcaklık sıfıra doğru yaklaşırken, ısı kapasitesinin değeride sıfıra yaklaşır. Sıcaklık arttıkça ısı kapasitesinin ulaşabileceği ve büyük değer 0 J mol-1K-1 dür.

Bu ifadenin doğruluğunu Einstein Eşitliğini kullanarak gösteriniz.

D a h a   F a z l a  B i l g i