10.4 g stiren polimerleştiğinde mol tartısı 750 kg mol-1 olan polimer elde edilmiştir. Bu polimer için kinetik zincir uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
8250 5200 2550 1520