Bir polimer örneğinde 50, 100, 150, 200 Kg mol-1, mol tartısına sahip fraksiyonların sırasıyla 0.5, 2, 1.5, 0.25 gram olduğu bulunmuştur. Polimerin polidisperslik indeksi (PDI) değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
1.14 1.50 0.86 1.0