MOLEKÜL AĞIRLIĞI VE MOL

            Elementlerin bileşikleri oluşturduğunu ve herhangi bir elementdeki atomların birbirine olduğunu söyleyip bir elementin bir atomunun kaç gram geleceğini hesaplamayı öğrendik, o halde elementlerin oluşturduğu moleküllerden meydana gelmiş bir bileşiğin bir molekülünün kaç gram geleceğini söyleyebiliriz demektir. Elbette bir bileşiğin doğru molekül ağırlığı hesaplayabilmek için elementlerin atom ağırlıklarını bilmemiz ve bileşiğin formülünü doğru yazmamız şarttır. Molekül kütleleri atomik ağırlıklar gibi atomik kütle birimi (akb) cinsinden hesaplanır(örn. 1).

H3PO4 molekülünün kütlesini 97.994 akb, Ca(HCO3)2  ise, 162.112 akb olduğunu söylüyoruz. Bu aynı zamanda 97.994 g kütleye sahip H3PO4 ile  162.112 g kütleye sahip Ca(HCO3)2  aynı miktarda molekül içerirler ve bu molekül sayısı Avogadro sayısı kadardır. Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde 1 mol olarak tanımlanır. Bu nedenle  97.994 g  H3PO4  1 mol Ca(HCO3)2 ın içerdiği molekül kadar molekül içerir demektir (örn. 1, 2).

 

 

Örnek : Aşağıdaki H3PO4 ve Ca(HCO3)2 (NH4)2SO4 bileşiklerinin molekül ağırlığını hesaplayınız. (H : 1.008 akb , O : 15.999 akb , P : 30.974 akb , Ca : 40.080 akb , C : 12.011 akb , N : 14.007 akb , S : 32.060 akb)

H3PO4 Molekülü :