Bileşik İçinde Atomların Yük Durumları

Element

Simgesi

ve

Değerliği

Element

Simgesi

ve

Değerliği

Altın

Au+3

Alüminyum

Al+3

Antimon

Sb+3

Arsenik

As+3

Azot

N+3 , N+5

Bakır

Cu+, Cu+2

Baryum

Ba+2

Civa

Hg+2, Hg+1

Çinko

Zn+2

Demir

Fe+2, Fe+3

Fosfor

P+3, P+5

Gümüş

Ag+

Hidrojen

H+1, H-1

Kadmiyum

Cd+2

Kalay

Sn+2, Sn+4

Kalsiyum

Ca+2

Karbon

C+4

Kobalt

Co+2

Krom

Cr+2, Cr+3, Cr+6

Kükürt

S-2, S+4, S+6

Lityum

Li+

Mangan

Mn+2, Mn+4, Mn+7

Magnezyum

Mg+2

Nikel

Ni+2

Potasyum

K+

Silisyum

Si+4

Sodyum

Na+

Stronsiyum

Sr+2

Brom

Br–  

Flor

F–

Klor

Cl–

İyot

I–

 

Molekül İçinde Çok Atomlu İyonlar :

İyonun Adı

Formül

ve

Değerliği

İyonun Adı

Formül

ve

Değerliği

Amonyum

Nitrat

Nitrit

Hidroksit

Sülfat

Karbonat

Kromat

Fosfat

Sülfit

Peroksit

Bisülfat

Bikarbonat

Hipoklorid

Klorid

Klorat

Perklorat

Arsenit

Arsenat