1. Bakırın iki farklı oksidi ile yapılan analiz sonucu; oksitlerden birinin 1.89 g oksijen ve 15.0 g bakır içerdiği bulunmuştur. Diğer oksitte ise; 2.52 g oksijene karşı 10.0 g Cu bulunmuştur. Bu sonuçların katlı oranlar yasasına uygun olduğunu gösteriniz. Birinci bileşiğin formülü CuO şeklinde ise; ikinci bileşiğin formülünün nasıl olmasını beklersiniz.
 2. Çözüm : Her iki bileşikte 10.0 g bakıra bakır içeren oksitler için oksijen miktarı;

  Birinci bileşik CuO şeklindeyse ikinci bileşiğin formülü CuO2 olmalıdır.

 3. % 70 saflıktaki 38.7 g PbCI2, aşırı miktarda derişik ( %98 lik ) H2SO4 ile etkileşerek PbSO4 hazırlanmıştır. Tepkimede kaç g H2SO4 kullanılmış ve kaç gram PbSO4 oluşmuştur? (H : 1.008 akb, O : 15.9994 akb, Cl : 35.453 akb, S : 32,064 akb, Pb : 207,19 akb)
 4. Çözüm : Reaksiyon denklemi;

 5. Aşağıdaki Tablodaki boşlukları doldurun.
 6. Bileşiğin Adı

  Bileşiğin

  Formülü

  Bileşiğin Adı

  Bileşiğin

  Formülü

  Bileşiğin Adı

  Bileşiğin

  Formülü

  Demir (II) klorür

  FeCl2

  Sodyum klorat

  NaClO3

  Kalsiyum Sülfür

  CaS

  Magnezyum İyodür

  MgI2

  Sodyum Sülfit

  Na2S

  Demir (III) klorür

  FeCl3

  Kalsiyumbikarbonat

  Ca(HCO3)2

  Fosfortriklorür

  PCl3

  Diazotmonoksit

  N2O

  Bakır (II) hidroksit

  Cu(OH)2

  Silisyumtetraklorür

  SiCl4

  Amonyum fosfat

  (NH3)3PO4

 7. ,, ışınlarının hızları, kütleleri ve elektrik alandaki davranışlarını hakkında kısaca bilgi veriniz.
 8. Aşağıdaki denklemleri uygun bir yöntem kullanarak denkleştiriniz.

Çözüm :