BAÜ. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ GENEL KİMYA I FİNAL SINAVI

18.01.2000

 

 

1.      Tablodaki boşlukları tablo üzerinde doldurunuz.

Bileşiğin Adı

Bileşiğin

Formülü

Bileşiğin Adı

Bileşiğin

Formülü

Bileşiğin Adı

Bileşiğin

Formülü

Potasyum sülfür

K2S

Magnezyum bromür

MgBr2

Alüminyum nitrür

AlN

Kalay  (II) klorür

SnCl2

Krom (III) oksit

Cr2O3

Altın (III) bromür

AuBr3

bortriflorür

BF3

dikükürtdiklorür

S2Cl2

Kükürt hekzaflorür

SF6

Lityum Karbonat

Li2CO3

diazotpentasülfür

N2S5

Oksijendiflorür

OF2

2.      Aşağıdaki çekirdek tepkimelerini tamamlayınız.

a.                          b.             c.

d.                 e.             f.

g. Bir kaya örneğinin 2.0710-5 mol 40K ve 1.1510-5 mol 40Ar içerdiği bulunmuştur. 40Ar hepsinin 40K dan geldiği varsayılırsa kayanın yaşı ne kadardır. (40K yarılanma süresi  dır.)

 

3.      SbCl3 laboratuvarda Sb2S3 üzerine HCl etkisi ile elde edilebilir. Tepkimenin diğer ürünü H2S dir.

(H : 1.008 akb, Cl : 35.457 akb, S : 32.086 akb, Sb : 121.76 akb )

a.       Tepkimenin denklemini yazınız.

b.      3.0 g Sb2S3 den 2.82 g SbCl3 elde edilmişse tepkimenin verimi nedir?

3.0 g Sb2S3 den teorik olarak elde edilebilecek SbCl3 miktarı;

 

4.      Br, Br- ve Cu, Cu+2, atom ve iyonlarında ml = +2 olan elektronların sayısını bulunuz.

35Br : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5

Yalnızca 3d10 da 2 elektron ml = +2 kuantum sayısına sahiptir. 

35Br- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6

Yalnızca 3d10 da 2 elektron ml = +2 kuantum sayısına sahiptir.

29Cu : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Yalnızca 3d10 da 2 elektron ml = +2 kuantum sayısına sahiptir.

29Cu+2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9

Yalnızca 3d9 da 1 veya 2 elektron ml = +2 kuantum sayısına sahiptir.

5.      NH2Cl, CH3NH2, H4N2, S2Cl2 moleküller için oktet kuralına ve kovalens gereksinimine uygun Lewis formüllerini yazınız. 

7N   : 1s2 2s2 2p3          ve 

6C   : 1s2 2s2 2p2          ve 

1H   : 1s1                  ve

17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5   ve 

16S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4    ve

 

NH2Cl için :

 

CH3NH2 için  :

 

H4N2 için :

 

S2Cl2 için  :