ATOM AĞIRLIĞI

Artık elementlerin atom denilen çok küçük yapıtaşlarından oluştuğunu ve bu atomların belli oranlarda biraraya gelerek bileşikleri oluşturduklarını düşündüğümüze göre elementlerdeki atomların kütleleri oranlarının ne kadar olduğunu söyleyebiliriz demektir. Aynı zamanda elementlerden birini temel olarak seçersek diğer elementleri ona göre dizebiliriz ki böylece olayı somutlaştırmış oluruz. Bu amaçla kimyacılar Dalton döneminden beri göreli atom ağırlığı eşelini kullanmaya başladılar. Önceleri temel olarak oksijenin atom ağırlığı 16 olarak alınmış ve diğer elementlerin atom ağırlıkları buna göre saptanmıştır. Günümüzde ise karbon-12 izotopunun kütlesi 12 olarak kabul edilerek diğer elementlerin atom ağırlıkları buna göre saptanmıştır. 

AVOGADRO SAYISI

            Elementlerin atomlardan oluştuğu daha önce defalarca belirttik fakat atomların büyüklükleri hakkında şimdiye kadar hernagi birşey söylemedik. Örneğin bir bardak suda ne kadar atom vardır? Biz kaç atomdan yapılmış olabiliriz? Bir nefes alışta kullandığımız oksijen atomlarının sayısı ne kadardır gibi uzatabileecğimiz yığınla soruya şu ana kadar herhangi bir cevap vermemiz mümkün değildir. Atom kütlelerini  karşılaştırmakta temele seçtiğimiz karbon-12 elementinin 12 gramındaki atom sayısını temel seçebiliriz. Bu kadar kütleye sahip karbon –12 izotopunda 6.022´1023 tane atom vardır (Sizce bu sayı saptanabilir?). Bunun anlamı şudur. Bir tek karbon – 12 izotopunun kütlesi 1.992´10-23 g/atom dur.

Örnek 1

 

 

 

1.      Hidrojen, Oksijen atomlarının ve suyun 2 hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana geldiğini düşünerek bir tek molekülünün ağırlığını hesaplayınız.

Çözüm :

            Karbon – 12 ye göre hidrojenin atom ağırlığı 1.008 g ve oksijeninki 16.000 g dır. Bu durumda 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana geldiği düşünülen suyun kütlesi 18.008 g olmalıdır. Bunların herbirinde 6.022´1023 tanecik olduğuna göre