Kimyasal Reaksiyonlarda İç Enerji Ve Entalpi Değişimi

Özel bir kimyasal bir reaksiyon süreci için reaksiyonu

Reaktifler ----- > Ürünler

şeklinde gösterilebilir.
Süreçler için iç enerji ve entalpi değişimi, reaktif ve ürünlerin enerji ve entalpi içerikleri ile ilişkilidir ve

DU = UÜrünler - UReaktifler

ve
DH = HÜrünler - HReaktifler

ifadelerinden hesaplanabilir. Örneğin;

C + 1/2 O2 ----- > CO

reaksiyonu için, 1 mol karbonmonoksitin entalpisi, 1 mol karbon ve 1 mol oksijenin yarım molünün entalpisinin toplamı ile karşılaştırılarak hesaplanır.Eğer ürünler reaktiflerden daha fazla enerji içeriyorsa reaksiyonda ısı absorbe edilir. Bu durumda DU (süreç sabit hacimde gerçekleşiyorsa) ve DH (süreç sabit basınçta gerçekleşiyorsa) pozitif olur. Reaksiyon sonucu İç enerji ve entalpi artar. Bu tip reaksiyonlar endotermik olarak adlandırılır. Reaksiyonlarda DU ve DH negatif ise süreç sırasında iç enerji ve entalpi azalır. Bu nedenle dışarı ısı verilir. ve reaksiyon ekzotermik olarak adlandırılır. Tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir. Bu nedenle bu reaksiyonlarda DU ve DH negatiftir.

 


E l e k t r o n i k    K a y n a k l a r


Joule's Law

Joule's Mechanical Equivalent of Heat Apparatus

Joule's Equivalent

James Prescott Joule (1818 - 1889)