Hal Fonksiyonlarının Bazı Özelllikleri

Kimyasal maddelerin ve reaksiyonların özelliklerini tanımlayabilmek için bu özelliklerin birbirleri ile ilişkilerini tanımlayabilmemiz gerekir.
Bu özellikleri tanımlayabilmek için iki değişken yeterli olabilir. Örneğin 1 mol maddeyi dikkate alacak olursak, maddeye ilişkin hacim , iç enerji, entalpi gibi fonksiyonlar ile ilgileniriz. Sık olarak Bu özelliklerin sıcaklık ve basınca bağlı olduğunu düşünebiliriz. Bu bağımlılığı,
U = f(T, P)
şeklinde gösterebiliriz. Bu ilişki grafiksel olarak yandaki gibi gösterilebilir. U nin P ve T bağımlılığı ayrı ayrı kısmi türevleri şeklinde

ve

olarak gösterilebilir. İç enerji için toplam difransiyelyazılabilir. İç enerji değişimi genellikle sıcaklık ve hacmin bir fonksiyonu olarak,Şeklinde, Entalpi ise sıcaklık ve basıncın fonksiyonuolarak ele alınır.

Kısmi türevleri içeren eşitlikler için genelde dört yardımcı noktaya dikkat etmek gerekir.

1. (U/V)T ve (U/T)V kısmi türevleri T ve V nin fonksiyonu olduklarındanyazılabilir.

2. Süreçler için fonksiyon sabit kalıyorsa, örneğin dU=0 ise;
= 0

yazabiliriz. Bu eşitlik kısmi türev kurallarına göre yeniden düzenlenirse;

veya

yazılabilir.

3. Eğer bir türev toplam difransiyellerden oluşuyorsa, örneğin ;eşitliği için dT veya dV ye bölünerek

veya

eşitlikleri yazılabilir.

4. Aynı değişkenlerin sabit tutulduğu türevler ve kısmi türevler, kesirler halinde kullanılabilir. Örneğin dV/dP için;

(dV/dP) = (dV/dU)(dU/dP)

Benzer şekildeki kısmi türev işlemi için;

(V/P)T = (V/U)T(U/P)T

yazılabilir.

Bunlara benzer eşitlikler ideal gazların davranışlarını açıklamak için geelecekbölümlerde kullanılacaktır.

 


E l e k t r o n i k    K a y n a k l a r


Joule's Law

Joule's Mechanical Equivalent of Heat Apparatus

Joule's Equivalent

James Prescott Joule (1818 - 1889)