Fiziksel Kimya II

 

 

Termodinamiğin Birinci Kanunu

Termokimya

Entropi ve Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Yasaları

Serbest Enerji ve Kimyasal Denge