Sorular

 


SORU :İdeal davranış gösteren sabit sıcaklıkta 12.0 atm. de 3.00 L. hacim kaplayan bir gazın basıncı 0.032 atm.'e düşerse kaplayacağı hacim ne kadar olur?


 


boyle_duzenek.jpg (24105 bytes) SORU : Şekildeki düzenekteki civa seviyeleri arasındaki fark 12 cm dir. Günün dış basıncı ise 765 mmHg olarak ölçülmüştür.
a. Hava örneğinin basıncı ne kadardır?
b. Sağ kol yukarı doğru çekilerek civa seviyeleri arasındaki fark 15 cm çıkartılırsa hava örneğinin yeni basıncı ne olur?


 


SORU : İdeal davranış gösteren 30 oC deki bir gaz örneğinin 5 oC lik sıcaklık artışı ile hacminin 12 cm3 artığı gözlenmiştir. gaz örneğinin 30 oC deki hacminin ne kadar olmasını beklersiniz?


 


SORU : Sabit bileşimdeki bir gaz örneği 1 atm. ve 15 oC de deniz seviyesinde 1.00 L. hacim kaplamaktadır. Basıncın 1.6x10-11 atm. ve sıcaklığın 1580 K olduğu 500 km. yukarıdaki hacmi ne kadardır?


 


SORU : Toplam basıncı 5 atm. olan ideal bir gaz karışımı 2 mol N2 ve 3 mol O2 içermektedir. Aynı sıcaklıkta ve hacim sabit kalmak koşulu ile bu karışıma 2 mol CO2 ve 1 mol CH4 ilave ediliyor. Son toplam basıncı ve herbir bileşenin basıncını ayrı ayrı bulunuz.


 


SORU : Hidrojen ve oksijenden oluşan bir gaz karışımının 1 atm. ve 27 oC deki yoğunluğu 1.1251 g L-1 olarak ölçülmüştür. Karışımdaki bileşenlerin mol kesrini hesaplayınız.


 


SORU : Yandaki düzeneğe benzer bir düzenekle bir gazın mol tartısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Mol tartısı belirlenecek bir gaz örneği 50 cm3 hacmindeki kabı 25 s de terk etmiştir. Aynı koşullarda 50 cm3 lük hacmi oksijen 27.7 saniyede terk etmiştir. Buna göre bilinmeyen bileşiğin mol tartısının ne olmasını beklersiniz?


 


SORU : Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Tablo : Bazı Gazların 25 oC ve 500 oCdeki hız dağılımları


25 oC
500 oC
GAZ ump (2)1/2 ump (2)1/2

H2 ----- ----- ----- ----- ----- -----
He ----- ----- ----- ----- ----- -----
O2 ----- ----- ----- ----- ----- -----
CH4 ----- ----- ----- ----- ----- -----


 


SORU : Aşağıdaki tabloda bazı gazlar için çarpışma çapları verilmiştir. Buna göre tablodaki diğer değerleri doldurunuz.

Tablo : Bazı Gazların 25 oC ve 1 atm. kinetik moleküler gaz teorisine göre özellikleri


GAZ Çarpışma çapı
A

Ortalama Serbest Yol
m(x108)

Çarpışma Frekansı
s-1(x10-9)

Çarpışma Hızı
m-3s-1(x10-34)


H2 2.73 ----- ----- -----
He 2.18 ----- ----- -----
N2 3.74 ----- ----- -----
O2 3.57 ----- ----- -----
Ar 3.62 ----- ----- -----
CO2 4.56 ----- ----- -----
HI 5.56 ----- ----- -----


 


SORU : 30 oC deniz seviyesinden 40 km yükseklikte atmosfer basıncını hesaplayınız. Not : Yükseklikle sıcaklık ve yerçekimi ivmesinin değişmediğini ve havanın %20 O2 ve %80 N2 den oluştuğunu varsayınız.


 


SORU : 11


 


SORU : 12


 


SORU : 13


 


SORU : 14


 


SORU : 15


 


SORU : 16