Ortalama Serbest Yol ve Çarpışma Sayısı

Molekülleri noktasal parçacıklar olarak düşündüğümüzde moleküllerin boyutları ve moleküller arası çarpışma  olasılıkları ihmal edilmiş olur. Bir gazın vizkozitesi ise gaz moleküllerinin birbiri ile çarpışmalarının sonucu ortaya çıkar. Moleküler çarpışmaların gerçekleştiği gaz fazı için, 3 sorunun yanıtının verilmesi gerekir.

Bu sorulara yanıt verebilmek için, bir d çaplı A molekülünün ötelendiğini düşünelim. Eğer A molekülünün hızı u_.gif (68 bytes)  ise, 1 saniyede u_.gif (68 bytes) metre hareket eder. Eğer bu sırada diğer moleküllerin sabit kaldığını  düşünürsek, A molekülü hareketi sırasında izlediği yol yarıçapı d olan pd2u_.gif (68 bytes)  hacminde bir silindirdir. 

silindirdeki moleküllerin sayısı pd2u_.gif (68 bytes)N* tanedir ve buradaki, N*; birim hacimdeki moleküllerin sayısıdır. Ortalama serbest yol ise iki çarpışma arasında alınan yoldur. Molekül bir saniyede u_.gif (68 bytes) metre yol alacağından ve bu yol üzerinde pd2u_.gif (68 bytes)N* molekül bulunacağından ortalama serbest yol

ortalama_serbest_yol3.gif (419 bytes)

olacaktır. Daha ayrıntılı hesaplamalar bu sonucun doğru olmadığını gösterir. Bu hesaplamada molekülün u_.gif (68 bytes) hızı ile hareket ettiğini düşündük. Gerçekte ise moleküller arasındaki çarpışmalar yandaki şekilde görüldüğü şekilde gerçekleşir. Moleküllerin çarpışmaları birinci durumda olduğu gibi gerçekleşiyorsa göreli hız çok küşük olacaktır. Eğer moleküller kafa kafaya çarpışacak olurlarsa göreli hız 2u_.gif (68 bytes) kadar olacaktır. Genel olarak çarpışmalar ise bu iki durum arasında yer alacak şekilde  açılı olarak gerçekleşecektir. Bu duruma karşı gelen göreli hız ise 2(1/2)u_.gif (68 bytes) olacaktır. Yukarıda elde ettiğimiz eşitlik bu son durum dikkate alınarak düzeltilecek olursa

ortalama_serbest_yol4.gif (299 bytes)

şeklinde yazılır. Diğer bir problem bir molekülün saniyede yaptığı çarpışma sayısıdır. Çarpışma frekansı Z1 ile gösterilir. Diğer moleküllere göre A molekülü 2(1/2)u_.gif (68 bytes) hızı ile hareket eder. Bu nedenle; molekülün saniyede  yapacağı çarpışmaların sayısı 2(1/2)u_.gif (68 bytes) uzunluğundaki ve d yarıçaplı silindir içindeki moleküllerin sayısı kadardır.

ortalama_serbest_yol5.gif (546 bytes)

Üçüncü problem ise;  birim zamanda birim hacim içindeki moleküllerin yaptıkları toplam çarpışma sayısıydı. Bu bilgi kimyasal reaksiyon hızlarını anlamamız açısında önemlidir. Birim hacimde bir saniyede meydana gelen çarpışmaların sayısı çarpışma hızı Z11 ile gösterilir. Çarpışma hız, Z11, çarpışma  frekansı, Z1, ile ilişkilidir.  Çünkü, birim hacimdeki N* tane molekülün herbiri saniyede Z1 tane çarpışma yapacaktır. birim hacimde saniyedeki çarpışmaların sayısı  N*Z1/2 tane olacaktır. Buradaki 1/2 katsayısının gelmesinin nedeni her çarpışmanın bir çift molekül arasında meydana gelmesinden kaynaklanır. Böylece;

ortalama_serbest_yol6.gif (414 bytes)

yazılır.

Çarpışma frekansı, çarpışma hızı ve ortalama serbest yolun hesaplanabilmesi için d çapının bilinmesi gerekir. Pekçok yöntemle molekül boyutunu belirleyebiliriz (1).