F İ Z İ K S E L   K İ M Y A    I

F İ Z İ K S E L   K İ M Y A    I

 

 

İDEAL GAZLAR

Giriş

Boyle Yasası

Charles Yasası

Birleşik Gaz Yasası

Gaz Karışımları

Graham Yasası

Gazların Kinetik Teorisi

        Kinetik Teori ve İdeal Gaz Yasaları

        Moleküler Enerjiler ve Moleküler Hızların Sayısal Değerleri

        Moleküler Hız Dağılımları

        Ortalama Serbest Yol ve Çarpışma Frekansı

        Barometrik Dağılım Yasası

GERÇEK GAZLAR

Gazların İdeal Olmayan Davranışları

Gazların Yoğunlaşması, Kritik Nokta ve Karşılıklı Haller İlkesi

Gerçek Gaz Davranışına Teorik Yaklaşımlar : Van Der Waals ve Dieterici Eşitliği

Moleküler Arası Kuvvetler ve Gazların İdeallikten Sapmaları

Gazların Mol Tartılarının Hesaplanması

Gazlarda Vizkozite büyüklükleri

Gazların Isı Kapasiteleri

 


Forum (Tartışma Listesi)

 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi İçin