Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Gazların Yayılması :

    Çok küçük yarıçaplı bir delik veya porözlü bir duvardan gazın daha yüksek basınçlı bir yerden daha düşük basınçlı bir yere hareketi diffüzyon olarak adlandırılır. Eğer gazın hareketi bir delik veya gözenekli bir yerden geçmek yerine gazın kendi içerisinde meydana geliyorsa olay effüzyon olarak adlandırılır. Gazın yayılma hızı karakteristik özelliklerine bağımlıdır.

1829 yılında bir grup gaz ile deneylerde gazların yayılma hızlarının oranlarını karşılaştırdı. Sabit sıcaklık ve basınçta çeşitli gazlarla yaptığı deneylerde gazların yayılma hızının gazların yoğunluklarının karekökleri ile ters orantılı olarak değiştiğini gösterdi.

{ v_1 \over v_2 } = \sqrt { d_2 \over d_1 }

Alternatif ve sık olarak kullanılan diğer bir ilişki gazların molar kütlesi ile yayılma hızları arasındaki ilişkidir (1).

{ v_1 \over v_2 } = \sqrt { M_2 \over M_1 }

 

EKLER :