Charles- Gay Lussac Kanunu :

Boyle Kanunun bulunuşunun üstünden yüzyıl geçmiş olmasına karşın, gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişki araştırılamamıştı. Bunun nedeni basınç ile sıcaklık arasında karşılaştırma yapamamaktı. Soğuk ve sıcak kavramları olmasına karşın henüz bu aralıkta ısı derecesi konusunda herhangi bir şey söylenememişti. Ancak 18 yüzyılın sonlarına doğru bir cam tüp içindeki sıvının genleşmesinden yararlanılarak  sıcaklık derecesini ölçmek için ilk modern termometrenin yapılması başarılabildi. Suyun normal donma noktasına 0 ve normal kaynama noktasına 100 değeri verilerek 100 eşit parçaya bölündü. Termometrenin bulunmasıyla birlikte sıcaklıkla gaz  hacimlerinin değişimini araştırmak mümkün oldu.

gay-lussac_grafik.jpg (32933 bytes)Fransız bilim adamı  Jacques Charles 1787 nin başlarında ve daha sonraFransız bilim adamı  J. L. Gay-Lussac (1, 2) 1808 de Sabit basınçta gaz örneği hacminin sıcaklıkla nasıl değişiğini gösterdi. Yapılan deneylerde gazın hacminin sıcaklığın 1 oC değişmesiyle yaklaşık olarak 1/273 de kadar değişime uğradığı görülmüştür. Eğer gazın 0 oC deki hacmi Vo, ve t sıcaklığındaki hacmini Vt ile gösterirsek;

gay-lussac_eq1.gif

eşitliği yazılabilir. Buradaki a gazın termal genleşme katsayısıdır ve biraz önce yukarıda  söz ettğimiz gibi ideal gazlar için değeri yaklaşık olarak 1/273  kadardır. Yandaki grafiğe bakılacak olursa gaz hacminin sıfıra yaklaştığı değer uç sıcaklık değerinin büyüklüğünü belirlemeye çalışırsak

değerini elde edebiliriz. Bununla beraber; gerçekte böyle bir değere ulaşmak mümkün olmamalıdır. çünkü hacmin sıfır olması demek maddenin bulunmaması anlamını taşır. Bu sıcaklık mutlak sıfır olarak bilinir. T = 273.15 + t  K ve T0 = 273.15 K büyüklüğünde alınırsa, iki farklı sıcaklık için hacmi ilişkisi için

veya herhangi bir sıcaklık için

 

yazabiliriz. Bu eşitlikleri kullanarak daha belli miktarda gazın sabit basınçta hacim-sıcaklık ilişkisi için

ifadesi verilebilir. Bu ifade Charles Gay-Lussac yasası olarak bilinir. (1)

 

   

ELEKTRONİK KAYNAKLAR :

Gay-Lussac's Law

Charles's Law