GAZ KARIŞIMLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Dalton Kısmı Basınçlar Yasası :

PV = nRT ideal gaz denklemi farklı bileşimdeki gaz karışımlarına   da uygulanabilir. FArklı gazların karışımından oluşmuş bir  gaz karışımında kaptaki toplam basınç, PT, ayrı ayrı herbir gazın kısmi basınçları toplamına eşittir. Bunu matematiksel olarak;

daltonkb1.jpg (8101 bytes)

eşitliği ile gösterebiliriz.  Bu ifadeyi matematiksel olarak kanıtlamak istersek;

Gaz karışımındaki toplam mol sayısı

daltonkb2.jpg (7930 bytes)

kadardır. Eşitliğin her iki tarafı RT/V büyüklüğü ile çarpılacak olursa;

daltonkb3.jpg (9769 bytes)

eşitliği elde edilir. Son iki eşitlik birleştirilecek olursa,

daltonkb1.jpg (8101 bytes)

elde edilebilir.

 

Amagat Kısmi Hacimler Yasası :

Gaz karışımlarının kısmi hacimlerle ilişkili Dalton kısmi baasınçlar kanununa  parelel yasa Amagat Kısmı Hacimler Yasası olarak bilinir. Buna göre; karışımın toplam hacmi, karışımdaki bileşen gazların kısmi hacimleri toplamı kadardır. 

Gaz karışımlarında; gaz karışımının bazı özelliklerine, karışımdaki bileşenlerin kısmi katkısı sık olarak kullanılır. Bir i bileşenin kısmi katkısı, mol kesrine ,, bağlı olarak tanımlanır.

Karışımdaki toplam mol sayısı nT;

olarak yazılabilir ve eşitliğin her iki tarafı  nT ye bölünürse;

elde  edilir. Böylece karışımdaki tüm türlerin kısmi basınçları toplamı için

yazılabilir. Gaz karışımındaki bir i bileşeninin mol kesri ve kısmi basınç ve hacim ilişkisi için

yazılabilir.

Bir gazın bir molünün kütlesi, bir miktar gaz örneğinin kütlesinden yararlanılarak hesaplanabilir (1). Bir gaz karışımının ortalama mol tartısı, karışım içindeki gazların mol tartılarına ve mol kesirlerine bağlı olarak

yazılabilir. (1, 2)