BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI

08.06.2001

 

 

 

Yukarıdaki P-V ilişkisini gösteren excel çalışma tablosu hazırlanırken, A2-D2 hücreleri sırasıyla artis, n_, R_, t_ olarak adlandırılmıştır. Aşağıdaki ard arda gelen 7 soruyu yukarıdaki tabloya göre yanıtlayınız.

1

A

01.

V hacim büyüklüğü hesaplanırken aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılmıştır?

(A)=n_*R_*(t_+273,15)/E2     (B) =n_*R_*t_/E2      

(C) =B1*C1*C1/E1             (D) =n_*R_*t_+273,15/E2

C

02.

P büyüklükleri E3 hücresindeki basınç büyüklüğü E2 hücresi ve A2 hücresindeki değerlerden yararlanılarak elde edilmiştir. E4 ve diğer hücre değerleri E2 hücresindeki formülün kopyalanması ile elde edilmiştir.  Buna göre E3 hücresine ne yazılmış olabilir?

(A) =E2+A2   (B) =E$2+artis    (C)  =E2+artis    (D)  =E2+$A2

 

A

03.

G2-G5 hücrelerinde 1/V değerlerini görmek için ilk olarak G2 hücresine aşağıdakilerden hangisini yazar ve sonra G5 e kadar kopyalarsınız?

(A) =1/F2    (B) =1/F$2        (C) =1/F1         (D) =1/V_

 

D

04.

F2-F5 aralığındaki hacim büyüklükleri kullanılarak G2-G5 aralığında 1/V değerleri elde edilmiştir.

P =Sabit/V ilişkisi olduğunu düşünerek Sabit büyüklüğünü elde etmek için hangi işlevi kullanırsınız?

(A) =KESMENOKTASI(E2:E5;G2:G5)       (B) =EĞİM(E2:E5;G2:G5)

(C) =KESMENOKTASI(G2:G5;E2:E5)       (D) =EĞİM(G2:G5;E2:E5)

 

B

05.

F2-F5 aralığındaki V değerlerine karşı G2-G5 aralığında 1/V değerlerinin elde edildiğini düşünerek P – 1/V arasında biri ilişki olup olmadığını bulmak için aşağıdaki işlevlerden hangisi kullanır?

(A) =KORELASYON(F2:F5;G2:G5)        (B) =KORELASYON(E2:E5;G2:G5)

(C) =KORELASYON(F2:F5;E2:E5)        (D) =KORELASYON(G2:G5;F2:F5)

 

A

06.

G3-G5 hücrelerinde 1/V değerleri elde edilirken virgülden sonra bir ondalığa yuvarlama işlemi yapmak için aşağıdaki işlevlerden hangisi kullanılabilir?

(A)=YUVARLA(G2;1)            (B)=AŞAĞIYUVARLA(G2;1)

(C)=YUKARIYUVARLA(G2;1)      (D)=TAMSAYI(G2;1)

 

C

07.

G2 hücresinde 1/V değeri hesaplanırken P=0 (E2=0) durumu ile karşılaşıldığında Hesaplama Yapılamaz yazısının G2 hücresinde görülmesi için aşağıdaki işlevlerden hangisi kullanılabilir?

(A) =VE(E2=0;F2;"Hesaplama Yapılamaz")

(B) =EĞER(E2=0;F2;"Hesaplama Yapılamaz")

(C) =EĞER(E2=0;"Hesaplama Yapılamaz";F2)                 

(D) =YADA(E2=0;"Hesaplama Yapılamaz";F2)

 

 

A

08.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bazı işleçlerin işlem yapma sırası doğru olarak verilmiştir?

(A) : ; ^ * & >=    (işlem yapma önceliği soldan sağa doğru azalır)

(B) > : ; & + ^     (işlem yapma önceliği soldan sağa doğru azalır)

(C) ; * ^ & < +     (işlem yapma önceliği soldan sağa doğru azalır)

(D) = + : ; * &     (işlem yapma önceliği soldan sağa doğru azalır)

 

 

C

09.

Aşağıdakilerden hangisi Excel manüsünde yer almaz.

(A) Dosya                      (B) Veri        (C) Tablo      (D) Ekle

B

10.

Aşağıdaki alt menülerden hangisi Düzen menüsünde bulunmaz?

(A) Özel Yapıştır           (B) Ad                          (C) Sil          (D) Değiştir

C

11.

Aşağıdaki butonlardan hangisi görev olarak diğerlerinden farklıdır?

(A)                  (B)                                  (C)                  (D)

D

12.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel yapıştır seçeneğinde bulunmaz?

(A)Değerleri           (B) Açıklamalar                      (C) Çarp               (D) Doldur

C

13.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Biçim menüsü altındaki Sütun Alt menüsünde bulunmaz?

(A) Genişlik            (B) En Uygun Genişlik            (C) Hizalama               (D) Gizle

A

14.

Aşağıdaki FTP komutlarından hangisi uzak sunucuya çoklu dosya transferi yapmak için kullanılır?

(A) mput    (B) put     (C) get      (D) mkdir                                                                     

D

15.

Browser da bir resime tıklandığında sizi http://www.mysite.gen.tr adresine yönlendiren HTML kodu aşağıdakilerden hangisidir?

(A) <img src=”mysite.jpg” <a href=”http://www.mysite.gen.tr”> </a>>

(B) <a href=”http://www.mysite.gen.tr”> </a><img src=”mysite.jpg”>

(C) <a href=”http://www.mysite.gen.tr” <img src=”mysite.jpg”>> </a>

(D) <a href=”http://www.mysite.gen.tr”><img src=”mysite.jpg”></a>

C

16.

Başlık çubuğunda Siteye Hoş geldiniz yazısının görülmesi için aşağıdaki taglardan hangisini kullanırsınız?

(A) <HEAD>Siteye Hoş Geldiniz</HEAD>

(B) <BODY>Siteye Hoş Geldiniz</BODY> 

(C) <TITLE>Siteye Hoş Geldiniz</TITLE>       

(D) <HTML>Siteye Hoş Geldiniz</HTML>

 

 

17.

http://lisanskimya.balikesir.edu.tr/~.....................adresındeki web sayfanızın değerlendirilmesini istiyorum? (Soruyu Evet olarak yanıtlarsanız, Sınavınız 70 puan üzerinden değerlendirlecek geri kalan 30 puanı web sayfanızın tasarımına göre alacaksınız. Hayır olarak yanıtlarsanız sınavınız 100 üzerinden değerlendirlecektir. Yanıtlamayanların yanıtı Hayır olduğu varsayılarak sınavları 100 üzerinden değerlendirilecektir. )

(A) Evet        (B) Hayır

 

 

Sınav Süresi  30 dakikadır.

Başarılar